Inhoudelijk ligt mijn expertise op het terrein van het vmbo, het mbo en het praktijkonderwijs en dan vooral op de thema's aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, professionaliteit en professionalisering en onderwijsinrichting.

Binnen het thema aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt ligt mijn belangstelling op dit moment vooral bij het thema keuzeprocessen en loopbaanleren. Dit is ook het centrale thema van het lectoraat Keuzeprocessen dat ik in deeltijd uitvoer bij ROC West-Brabant. Voor meer informatie zie www.keuzeprocessen.nl

Mijn expertise op het terrein van professionaliteit en professionalisering heeft vooral te maken met het 'onderzoek in de praktijk': de inzet van onderzoek om leer- en professionaliseringsprocessen van docenten en teams te ondersteunen.

Op het terrein van de onderwijsontwikkeling heb ik vooral ervaring met het thema flexibiliteit en flexibilisering. In het kader van het landelijke onderzoek bij het doorbraakproject Excellent Leren Excellent Organiseren staan thema's centraal als permante intake, de verbinding van intakegegevens aan loopbaanvoorspellingen, de organisatie van een flexibel back office, standaardiseren om te kunnen flexibiliseren, etc.

Expertise
Naar home
Naar expertise
naar Klanten
naar Publicaties
naar Presentaties
naar Contact
naar Links